Hakkımızda

Hizmet Sözleşmesi
1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır)
sağlayan OXENON BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ-UĞUR SEZER (Oxenon Bilişim olarak
anılacaktır.) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum
(Müşteri olarak anılacaktır) arasında Oxenon Bilişim'e ait olan
https://www.oxenon.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site
olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda
belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt
ederler.
2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde,
gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve
yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler
karşılığında Oxenon Bilişim'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem
açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler
yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve
doğru girdiği varsayılmaktadır.
3- Sorumluluklar
3.1.1: Oxenon Bilişim, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri
sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Oxenon Bilişim ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip
söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.1.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek
müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Oxenon Bilişim
tarafından bildirilecektir.
3.1.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Oxenon Bilişim, müşteri siparişi
detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve eposta kullanıcı adları ve
şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin
sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan
müşteri sorumlu olacaktır.
3.1.4: Müşteri aldığı hizmet dâhilinde Oxenon Bilişim tarafından aldığı beyan ve uyarılara
uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Oxenon Bilişim tarafından
yayınlanan her türlü ihtar yâda bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri,
almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri
yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz,
satamaz.
3.1.5: Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı
bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir
problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.1.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte
olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer
yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.1.7: Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, dokümana ve programlardan, web
sitesi ve e-eposta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi
sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek
tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda
doğabilecek sorunlardan Oxenon Bilişim'e herhangi bir kusur iletilemez.
Oxenon Bilişim sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya
kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Oxenon
Bilişim kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya
Oxenon Bilişimin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı
için fesih edebilir. Oxenon Bilişim hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden
itibaren müşteriye haber vermeden silme hakkına sahiptir.
3.1.8: Oxenon Bilişim, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı
kullanımlarından, veri içeriklerinden, eposta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç
bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama
yükümlükleri müşteriye aittir. Oxenon Bilişim müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde
yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Oxenon Bilişim hizmetlerinde
meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan
ve ziyandan Oxenon Bilişim sorumlu değildir. Oxenon Bilişim düzenli olarak yaptığı
yedeklemelerde, eposta hesaplarını yedeklemekte olup, bu eposta hesaplarının içerisindeki
"mesajları" 3 ayda 1 kez yedeklemektedir. Haftalık yapılan yedeklemelerde, eposta
mesajları, yedekleme dışında tutulmaktadır. Bu mesajların düzenli olarak pop3 destekli
(outlook v.b.) bir yazılım ile müşteri tarafından yedeklenmesi önerilmektedir. Bu Verilerin
yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.
3.1.9: Oxenon Bilişim, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak
gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul
edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. Kampanya ve promosyon
dahilinde alınan alan adları, bir sonraki ödeme dönemi geçtikten sonra transfer
edilebilecektir. Oxenon Bilişim bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı
üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme,
değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.
3.2.0: Oxenon Bilişim, sunucularda aşırı eposta birikmesini önlemek amacı ile 3 ayda bir
eposta temizliği yapmaktadır. Bu nedenle 3 aydan daha eski epostalarınız sunucularımızdan
otomatik olarak silinmektedir. Önemli epostalarınızı outlook v.b. yazılımlar ile
yedeklemeniz tavsiye edilmektedir.
3.2.1: Aksi belirtilmediği sürece, tüm hosting paketlerimizde, alan adı bazlı günlük 350
eposta gönderim limiti bulunmaktadır. 24 saat içerisinde, 350 adetten fazla eposta
gönderen hesapların eposta akışı durdurulmaktadır.
3.2.2: Oxenon Bilişim, sunucularda aşırı eposta birikimini önlemek amacı ile, 1 eposta
kutusunda 1000 adetten fazla mesaj biriktiğinde, 3 aydan eski mesajları otomatik olarak
silmeye başlayacaktır.
3.2.3: Oxenon Bilişim tüm Hosting ve E-Mail paketlerini 100.000 obje (Inode) ile
limitlendirmektedir. Limit aşımı yapan hesapları durdurma hakkını saklı tutar.
3.2.4: Oxenon Bilişim tüm paylaşımlı hosting paketlerinde "php mail()" fonksiyonu, izinsiz
(Spam) mail gönderimlerini engellemek için kapalı tutmaktadır. PHP tabanlı mail
gönderimleri sadece SMTP bağlantısı kurularak yapılabilmektedir.
4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Oxenon Bilişim'e
iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme
periyodu kadardır.
4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre
sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki
sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)
5- Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi
sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dâhil ederek
hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2: Oxenon Bilişim önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük
olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden
oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek ödenir.
5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında
kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı
yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Oxenon Bilişim'e
elden ödemekle yükümlüdür.
5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda Oxenon Bilişim kur farkı faturası kesme hakkını saklı
tutar.
5.6: Oxenon Bilişim, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma,
açma hakkını saklı tutar.
5.7 : Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı , SSL sertifikaları ve sunucu
hizmetlerinde ( co-location , dedicated , vps sanal sunucular ) işlemlerinde geri ödeme
yapılmaz.
6- Askıya alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan
müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı
Oxenon Bilişim, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, eposta, web, ftp hesaplarının
tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına eposta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve
eposta hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
6.3: Tüm sunucularımız üzerinde barındırılan site başına en fazla CPU ( İşlemci ) ve RAM (
Bellek ) kullanım oranı %15 'tir . %15 'i geçen kullanıcı hesapları , ilk uyarının ardından
askıya alınır.
6.4 Sunucularımız üzerinde gerek telif hakları gerek T.C. yasalarına aykırı içerik
bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3 içeriği dahildir.
6.5: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Chmod 777 'den
kaynaklanabilecek yada yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir
şekilde şirketimiz sorumlu değildir.
6.6 Sunucularımız üzerinde spamming (istenmeyen posta gönderimi ) ve phishing yaptığı
tespit edilen hesaplar, bu aktivitelere ait ilgili kurumlardan bildirim gelmesine takiben
kalıcı olarak kapatılır.
7- Fesih
Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve
taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği
bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma
halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Oxenon Bilişim hiç bir ihtar ve ihbara gerek
kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş
olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal
sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce
yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına
sahiptir.
Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme
sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan,
kabul ve taahhüt eder.
Sözleşmenin sona erme süresinden 15 gün sonra, Oxenon Bilişim hesaba ait dosyaları silme
hakkına sahiptir.
8- İletişim ve bilgi adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş
adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt
etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş
kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe
eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: Oxenon Bilişim sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine
mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi
gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı
iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra
yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme
gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Oxenon Bilişim kur farkı
faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep
edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Oxenon Bilişim'in dava ya da icra
takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai
şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt
eder.
9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati
Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Oxenon Bilişim'in teminatsız İhtiyati Haciz ve
İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat
istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü
ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını
beyan, kabul ve taahhüt eder.
10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca
okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Siparişin internet ortamında
Oxenon Bilişim'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Oxenon Bilişim gerek gördüğü
takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler
üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve
taahhüt eder.
10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların
çözümünde Bursa/Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru 1 : İade koşullarınız nelerdir ?
Cevap : www.oxenon.com sayfasından satın aldığınız hizmetlerin ( Alan adı,
SSL sertifikası ve Sunucu hizmetleri hariç ) tüm hizmetlerimizin 3 gün içinde
sorgusuz %100 geri iade ödeme garantisi bulunmaktadır. Alan adı tescilleri otomatik
olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için iade söz konusu değildir.
Soru 2 : Garanti koşulları nelerdir ?
Cevap : Kullanım sözleşmesinde , garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı
olarak anlatılmıştır.
Soru 3 : İptal koşullarınız nelerdir ?
Cevap : www.oxenon.com sayfasından aldığınız hizmetlerin iptali için kullanıcı
adı ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve paketi iptal seçeneğini seçmeniz
gerekmektedir. Bir sonraki ay hesabınız için fatura oluşturulmayacaktır.
Soru 4 : Kurulum zamanları (teslimat) ne kadardır ?
Cevap : Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, web hosting, ssl sertifikası, alan adı
tescili gibi işlemler anında otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Sunucu, Colocation veya vps hizmetlerinde kurulum en geç 1 gün içinde yapılmaktadır. Banka
havalesi gerçekleştiriyorsanız havale kısmına fatura numaranızı yazmanız işlemleri
hızlandıracak ve kurulum süresini mümkün olan en kısa süreye düşürecektir.

Powered by WHMCompleteSolution